PRESENTACIÓ

El Ministeri de Justícia conserva a lArxiu del Registre Civil Central, entre les funcions del qual es troba la inscripció de la defunció despanyols ocorreguda a lestranger, una sèrie documental de deu toms en els quals van ser enquadernats 4.440 "Avisos oficials de defuncions despanyols morts als camps de concentració de lAlemanya nazi", expedits a França per la Direcció dAssumptes Contenciosos de lEstat Civil i Investigacions del Ministeri dExcombatents i Víctimes de Guerra.

No hi ha gaire dades sobre les vicissituds daquesta documentació, ja que sembla que les autoritats franceses van enviar a Espanya els documents al final dels anys 50 i que totes les fitxes es van enquadernar, en deu toms, al final dels anys 60.

Aquesta base de dades, una vegada depurada, transcriu el contingut de les fitxes individuals corresponents a cada una de les víctimes incloses en els "Avisos de defuncions" i incorpora la imatge digitalitzada de cada fitxa

Les certificacions relatives a aquesta documentació, als efectes legals i registrals, les hauran de sol•licitar els interessats al Registre Civil Central

Ministeri de Justícia